TurkCoder.TK
CHAKRA – AURA | Dilmun
+90 342 220 65 00

Sosyal Medyada Biz}

CHAKRA – AURA

CHAKRA – AURA

CHAKRA – AURA Nedir ?

Bedenimiz üzerinde, çakra adı verilen enerji merkezleri vardır. Çakra, Sanskritçe (eski Hint dili) bir kelimedir. Sözlük anlamı olarak baktığımızda, “tekerlek” veya “çark” anlamındadır.

Çakra’lar bedene enerji aktaran merkezlerdir. Her bir çakra farklı bir enerjinin giriş kapısıdır. Bu giriş kapıları tıkandığında bedeni besleyen enerji kısıtlanmaktadır. Bu enerji kısıtlanması belirli organları güçsüz düşürerek hastalıklara neden olmaktadır.

Enerji merkezleri evrensel enerjiyi alıp dönüştürürler ve organizmanın çeşitli düzeylerine dağıtırlar. Çakralar, yaşam enerjisini evrenden, çevreden ve tüm enerji yapılarından alarak maddi beden ve sübtil bölgelerin yaşaması için gerekli frekanslara dönüştürürler. Bununla birlikte gerekirse çevrelerine de enerji verirler. Çakra sistemi aracılığıyla insan çevreyle ve evrenin farklı düzeyleriyle sürekli bir alışveriş içinde olmaktadır.

Vücudumuzdaki ana merkezleri kontrol eden çakraların yedi tanesi çok önemlidir. Beden üzerinde, omurga boyunca yer alırlar. Çeşitli şekillerde, büyük salgı bezleri ve sinir ağı merkezleriyle kesişirler.

 

Birinci çakra (Kök çakra):Kuyruk sokumu üzerindedir. Burada böbrek üstü bezleri vardır. Böbrek üstü bezleri, her iki böbrek üzerindedir ve beden sıvılarının kimyasal yapısını kontrol ederler. Kök çakra fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünyayla olan bağlantımızı simgeler. Temel yaşam fonksiyonlarını sürdürme açısından bu çakra çok önemlidir. Kök çakra bedende bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi vardır. Rengi kırmızı, elementi topraktır.

İkinci çakra (Sakral):Göbek deliğinin altında, karın bölgesindedir. Bu çakra hem cinsel, hem de yaratıcı enerjiyi kontrol eder. Bedende böbrekler, idrar torbası, dolaşım sistemi,lenfatik sistem,üreme organları,anne sütü bu etkisi altındadır. Kan hastalıklarına düzgün çalışmayan sakral çakra yol açar. Cinsel sorunların çoğunun nedeni de bu çakradaki enerji dengesizlikleridir. Bu çakra yaşamda bir akıcılığın meydana gelmesine yardım eder. Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan sakral çakra ile söz konusu olabilecektir. Rengi sarı, elementi sudur.

Üçüncü çakra (Solar pleksus–güneş sinir ağı merkezi):Mide çakrasıdır. Göğüslerin altında göbek deliğinin üzerindedir. 3.çakra diğer insanlarla ilişkilerimizi, beğenilerimizi, toplumsal kimliğimizi,irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı simgeler. Bedende ise karaciğeri, sindirim sistemini,pankreası,onikiparmak bağırsağını ve dalağı etkiler. Göz ve görme ile ilgili fonksiyonlarda bu çakranın etkisindedir. 3.çakranın düzenli çalışması insan hayatı için oldukça önemlidir. Düzensiz çalışan bir 3.çakra sadece karaciğer,mide, bağırsak sorunlarına yol açmakla kalmaz aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamızda çok büyük engeller çıkartır. Yetersiz çalışan çakra yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye boyun eğmek, mücadelelerden kaçmak, bireyselleşmeyi reddetmek, sosyal yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirecektir. 3.çakranın rengi sarı ve elementi ateştir.

Dördüncü çakra (Kalp çakrası):Göğüslerin ortasındadır. Burada timüs bezi bulunur. Timüs bezinin çalışması ile bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki vardır. Timüs, uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır. Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu çakra direkt duygularla ilgilidir. Vücutta kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu çakranın etkisindedir. Düzensiz çalışan 4.çakra duygusal sorunlar, bencillik, yalnızlık eğilimi ya da sevgiye bağımlılık, soğukluk hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaktır. Birçok hastalık sevgisizlik ile başlamakta ve sevgi ile bitmektedir. Bağımlılıkları olan insanların kalp çakralarında sorunlar bulunmaktadır. Bu çakranın rengi yeşil ve pembe elementi ise havadır.

Beşinci çakra (Boğaz çakrası):Önde gırtlak çıkıntısından başlayarak boynun arkasında, omurilik soğanının hemen altında son bulur. Burada tiroit bezi vardır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu çakra simgeler. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu çakranın etkisindedir. Aynı zamanda işitme duyusu da bu çakra ile ilgilidir. Eğer 5. çakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa kişinin ifade etme yeteneği gelişmemiştir, kekeleme olabilir, yalan söyleme alışkanlığı gelişebilir, konuşma esnasında ses zorlukla çıkabilir veya utangaçlık gelişebilir. Rengi açık mavidir.

Altıncı çakra (Alın çakrası–üçüncü göz):Alın üzerindedir. Bu çakra hem fiziksel, hem de spiritüel anlamda görme ile doğrudan bağlantılıdır. Burada hipofiz salgı bezi vardır. Bu bezin işlevi, büyümeyi ve metabolizmayı kapsayan hormonları salgılamaktır. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekir. Yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6. çakrada oluşmuş enerji düzensizliklerinden kaynaklanır. Bu çakranın enerjisinin bloke olması, düzensiz çalışması yada aşırı olması kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir. Sezgiler ve iç görüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner, ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli bir konuya ya da düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar. Düzenli çalışan 6. çakra sezgi gücünü arttırır, içten gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar. 6. çakranın rengi çivit mavisidir.

Yedinci çakra (Taç çakra):Başın üst kısmında bulunmaktadır. Burada epifiz salgı bezi vardır. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim adamlarınca kesin olarak açıklanamamıştır ancak vücudun doğal dengesinin korunması konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir.Tepe çakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdır. Evrensel enerjiyi aldığımız yer taç çakradır ve bu çakra tamamen açıldığında diğer çakradaki tüm tıkanıklılar da çözülür. Sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve Yaradan’a teslimiyet bu çakra ile ilgilidir. Düzgün çalışmayan 7. çakra korkular, kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe çakrasıyla ilintilidir. Uyumlu çalışan tepe çakrası ise evrenle olan uyum sağlanır, kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma yaşanır. Tepe çakrasının rengi mordur.

 

AURA Nedir ?

Canlı ve cansız her varlık, aura adı verilen bir enerji tabakasıyla çevrilidir. Kolay kavranmayan, görünmez, akışkan bir özdür. Canlıların bedeni etrafında yer alan ve uzun süreli elektrik akımları olarak alan oluşturan elektromanyetik alanlardır. Bu elektrik dalgaları, çeşitli renkler oluşturan salınımlar ve frekanslardır. Bu frekanslar çakralarla da yakından ilişkilidir.

Eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak farklı tabakalar oluştururlar. Bütün aura alanlarının kendi titreşim frekansları vardır. Hepsi kendi frekans sınırları içinde bir enerji hareketine sahiptir ve birbirinden ayrı değil, birbirleri içinde yayılırlar. Frekans alanları genişleyip yükseldikçe, farkındalığın yüksek şekillerine ulaşılır.

Kendimizi korumak için, bu enerji tabakalarını güçlendirmek mümkündür ve gereklidir. Rahatsızlıklar önce aura tabakalarında başlar ve fiziksel bedene doğru hareket eder. Aura tabakaları koruma sağladığı için, auramız zayıf olursa, alanımıza istenmeyen enerjileri toplayabilir ve enerji alanımızı daraltıp bizi hastalığa yatkın hale getirebilir.

Bu tabakalar, insanın sağlık durumunu belirleyen enerji kanallarıyla doludur. Enerji akışında meydana gelen engeller yüzünden rahatsızlıklar önce aurada başlar. Eğer tıkanıklıklar giderilmezse, bedeni etkilemeye başlar. Aura, canlının enerji olarak gerçek ifadesidir. O, insanın güçlerinin, düşüncelerinin ve duygularının toplamıdır.

Çakralarınızın ve auranızın durumunu görmek için Aura Görüntüleme Cihazından yararlanabilirsiniz. Ayrıca merkezimizde sunduğumuz çeşitli şifa çalışmalarına katılarak çakralarınızın ve auranızın dengeli olmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

 

 

Wordpress Tema indir
BİZDEN HABERLER
HÜRRİYET KALALI İLE ŞAMANİK RÜYA ATÖYESİ
HÜRRİYET KALALI İLE ŞAMANİK RÜYA ATÖYESİ
30 Eylül / 01 Ekim 2017 CTESİ – PAZAR Saat: 09:00-18:00 (İki tam gün) ŞAMANIN RUHU (BİRLİKTE YARAT) Sizi kendinizin şamanı olmaya davet ediyorum. Şamanlar 40...
Hürriyet Kalalı ile bireysel seanslar
Hürriyet Kalalı ile bireysel seanslar
BİREYSEL SEANSLARIMIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ TARİHLERDEN BİRİNİ SEÇİP BİZİ ARAYINIZ. 0342 220 65 00 Tarih: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07...
YAŞAM ÇİÇEĞİ KOLYESİ
YAŞAM ÇİÇEĞİ KOLYESİ
Yaşam Çiçeğinin desenleri evrendeki her şeyi oluşturan kutsal oranların çıkış noktasıdır. Aslında çember değil küredir. Kutsal geometriyle bağdaştırılır. Semavi dinlerin hepsinde kullanılmıştır. Bu kutsal geometri,...
Yoga
Yoga
Yenilenen yoga derslerimiz başladı. Kayıt ve bilgi için lütfen arayınız. İletişim bilgilerimiz; Tel: 05300274200 Tel:03422206500
Astrolojik Danışmanlık
Astrolojik Danışmanlık
Astrolojik danışmanlık, kişinin doğum anına göre çıkartılan gök haritasının yorumlanması ve astrolojik sembollerin kişinin yaşamındaki etkilerini anlamlandırmaya yönelik bir çalışmadır. Doğum anında, gezegenlerin konumları ve...
Kişilik Analizi
Kişilik Analizi
KİŞİLİK VE YAŞAM ANALİZİ RAPORU Çakra- Aura Görüntüleme sisteminden yararlanılarak kişilik ve yaşam analizi raporu da elde edilir. Yaklaşık 22 sayfa uzunluğundaki rapor, çakra, aura...
Pranik Şifa
Pranik Şifa
Pranik Enerji Şifası  Günlük hayatlarında Pranik Şifa uygulamalarından faydalanmış dünya genelindeki milyonlarca kişiye sizde katılabilirsiniz. Pranik Enerji Şifası, bedeni iyileştirmek için prana veya ki kullanan...
INNER-SPEAK
INNER-SPEAK
INNER-SPEAK İç Benlikle Konuşma Inner-Speak, psikolog, şifacı ve eğitmen Jean Adrienne Miller tarafından ilahi ilham yoluyla geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Yöntem ulaştığımız seviyeye...
KRİSTAL TAŞ Terapisi
KRİSTAL TAŞ Terapisi
Kristal terapi, zihin ve bedende iyileşmeler kaydetmek için doğal taşların kullanılması ile uygulanır. Doğal taşlar sadece zihinsel ve bedensel şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal...
AİLE DİZİMİ
AİLE DİZİMİ
Başarılı ilişkiler kuramıyor musunuz? Her şeye sahipsiniz ama hala mutsuz musunuz? Evlilikleriniz boşanmayla mı sonuçlanıyor? Tüm çabalarınıza rağmen kurduğunuz işlerde başarılı değil misiniz? Çok para...