TurkCoder.TK
Pranik Şifa | Dilmun
+90 342 220 65 00

Sosyal Medyada Biz}

Pranik Şifa

Pranik Şifa

Pranik Enerji Şifası 

Günlük hayatlarında Pranik Şifa uygulamalarından faydalanmış dünya genelindeki milyonlarca kişiye sizde katılabilirsiniz.

Pranik Enerji Şifası, bedeni iyileştirmek için prana veya ki kullanan kadim bir şifa bilimi ve sanatıdır. Prana veya chi / ki, bedeni canlı tutan “yaşam enerjisi”dir.Pranik Enerji Şifa, bugünkü haliyle, dokunma ve ilaç içermeyen enerjiye dayalı
bir şifa tekniğidir. Pranik Enerji Şifa, bedenin enerjisini dengelemek, düzenlemek ve dönüştürmek için, kendine şifa verme ve kendini iyileştirme hızını arttırarak iyileştirmek için yaşam kuvveti ya da prana´yı kullanır.
Pranik Enerji Şifa iki temel kanunla çalışır; kendini iyileştirme kanunu ve yaşam enerjisi kanunu.Pranik Enerji Şifası, kirli veya hastalıklı enerjinin uzaklaştırılması ve temiz prana yani “yaşam enerjisi”nin aktarılması yoluyla, bedenin doğal
şifa sürecinin hızlandırılması prensibi ile uygulanır.Pranik Enerji Şifası´nda kullanılan teknikler, kurucusu Master Choa Kok Sui tarafından bilimsel bir anlayışla ve büyük bir titizlikle araştırılmış, incelenmiş ve deneylerle test edilmiştir. Uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda, herkesin çok kısa bir zamanda kolaylıkla öğrenebileceği, çok etkili bir şifa sistemi ortaya çıkmıştır.30´dan fazla ülkede ve 5 kıtada çok sayıda şifa merkezinde halihazırda etkin olan Pranik Enerji Şifa, şirket yöneticileri, ev hanımları ve bankacıların yanı sıra doktorlar, hemşireler, masaj terapistleri, akupunktur uzmanları,
kayropraktisler tarafından uygulanmaktadır. Şaşırtıcı sonuçlar, geleneksel tıbbi tedavilerle başarılı şekilde birleştirilmiştirPranik Enerji Şifası, tıbbın yerini almak niyetinde değildir, onu tamamlamak niyetindedir.

PRANİK ŞİFA İLE NELER YAPILIR
Fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenlerin iyileşme hızını güvenli şekilde adım adım arttırma metotları.*Kendi İyileşmenizi Hızlandırmak için Kişisel-Şifa Teknikleri*Bedeninizden kirli veya kullanılmış enerjiyi atma.*Kendinizi hızlı şekilde enerjilendirme ve yeniden enerji yükleme.*Basit fiziksel ve güçlü nefes egzersizlerini öğrenme.*Enerjisel Anatomi – Şifa için fiziksel beden ve insan enerji sistemi arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve 11 ana çakrayı kullanma.*Hastalıklı Enerjiyi Atma – Auranızı, çakralarınızı ve organlarınızı temizlemek için pratik güçlü kişisel-şifa teknikleri.*Canlılığınızı Artırma – güçlü enerji oluşturma teknikleri ile.*Enerjisel Tarama – Auranın ve çakraların enerji seviyesini ve durumunu hissetmek için ellerin kullanımı.*Bedenin farklı sistemleri için adım adım teknikler – Basit ve orta seviyedeki rahatsızlıklar için enerji anormalliklerini şifalandırmak için adım adım teknikleri öğrenme – Solunum rahatsızlıkları (astım, sinüzit, nezle), mide ve bağırsak rahatsızlıkları (kusma, ishal, kolik), kas ve iskelet rahatsızlıkları (artrit, eklem ve sırt ağrıları), üreme ve idrar sorunları (adet sancıları, idrar yolları iltihabı), baş ağrısı, diş ağrısı, migren, vs.*İçsel Huzuru Deneyimleme ve Duygusal Şifa – Titreşimlerinizi farkındalığın daha yüksek durumlarına ve bilincin daha geniş seviyelerine yükselten ileri bir meditasyonu deneyimleme. Enerji merkezlerini dengeleme ve ayrıca nöro-hormonları ve beyin senkronizasyonunu arttırma.*İçsel huzur ve sükunetten keyif almak için eski kristalleşmiş duygusal ve psikolojik kalıpları atmanıza yardımcı olan diğer meditasyonlar ve kişisel-temizlenme teknikleri.*Kişisel Arınma ve Yeniden Enerji Yükleme – Aile üyelerinden, iş arkadaşlarından, şifa alan müşteri/hastalardan ve stresli durumlardan gelen negatif enerjilerden bedeninizi temizlemek ve bu enerjileri bedeninizden atmak için özel teknikler öğrenme.*Uzaktan Şifa – Kişi uzaktayken de yanınızdaymış gibi etkili şekilde şifa verme.

 

Pranik Şifa’nın temel prensipleri nelerdir?

Pranik Şifa’da ilk prensip bedenin “kendini onarabilir” olduğudur, yani her zaman kendini iyileştirmeye çalışır. Bir kesik ya da üşütmede ilaç kullanın veya kullanmayın, beden kendini
genellikle birkaç gün ila bir haftada iyileştirir. Buna dayanarak, öyleyse beden neden hasta olur ve kendini tamamen iyileştirmez?

Cevap herkesin bedenini saran enerji bedeninde (aura) yatar. Bu görünmeyen beden, fiziksel bedenle birbirine bağlantılıdır; aslında fiziksel bedenimizin şekli ve sağlığı için bir kalıp
gibi görev yapar.

Fiziksel bedeninizi ne tkilerse, enerji bedenine kendini yansıtır ve tam tersi de geçerlidir. Pranik Şifacıların iyileşme sürecini hızlandırmak için kullandıkları, bu ikisi arasındaki bağlantıdır.

İkinci prensip, Yaşam Kuvveti veya prana kavramıdır. Yaşamın var olması için bedenin yaşam enerjisine, chi veya prana’ya sahip olması gerekir. Şifa süreci, etkilenen bölge(ler)deki ve bütün bedendeki yaşam kuvvetini arttırarak hızlandırılabilir. Bedeniniz her zaman besinleri alıp hazmedip dağıtıyor ve sonra atıkları çıkartıyor. Örnek olarak, bedeniniz temiz hava veya oksijen çekerek kendini enerjilendirir. Enerji bedeniniz de her zaman aynı şeyi yapar. Organlarınızda ve hücrelerinizde yaşamı sürdürmek için aslında havadan, topraktan ve güneşten enerji çeker. Her ne zaman bu işlem engellenirse veya aksatılırsa, bedenin
kendini iyileştirme yeteneği yavaşlar ve hastalık ortaya çıkmaya başlar.

Bölge tıkanmışsa temiz enerji içeri giremez ve bu iyileşmeyi engeller. Diğer taraftan bölge tükenmişse kendini iyileştirmek için yeterli enerjisi olmaz.

Enerjideki dengesizliğin sebebi ne olursa olsun, Pranik Şifa bedenin doğal olarak
yaptığını arttırmayı ve enerjisini dengeli ve sağlıklı bir duruma geri getirmeyi hedefler.

1. Temizleme Tekniği

Pranik Şifacı enerji bedeninden kullanılmış, hastalıklı veya tıkanmış enerjiyi
uzaklaştırırken, etkilenmiş bölgeye “Temizleme Tekniği” uygulanır. Bu, bedenin
kendini iyileştirmesine imkân vermek için sistematik olarak yapılır. Genellikle
basit rahatsızlıklarda ilk seansta tek başına temizleme, durumu %50 veya daha
fazla düzeltecektir.

 2. Enerjilendirme Tekniği

Enerjilendirmede Pranik Şifacı temiz enerjiyi çeker ve etkilenmiş bölge veya bölgelere yönlendirir. Bu adım, bedene kendini iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu enerji yakıtı desteğini verir.

Pranik Şifa bedenin iyileşmesine başka ne şekilde yardım eder?Pranik Şifa ayrıca özel olarak enerji merkezlerinin (çakralar) sağlığına ve durumuna odaklanır. Bu enerji merkezleri organları ve bezleri yaşam enerjisiyle veya pranayla beslemekle görevli küçük güç istasyonları gibi davranırlar.

Bu enerji merkezlerinden herhangi birinde işlev bozukluğu olursa, bağlı organ(lar) veya bez(ler) de etkilenir. Bundan dolayı, devam eden sağlık ve hızlı iyileşmenin anahtarı,

enerji merkezlerinin enerjiyi ne kadar iyi çekip dağıttığına bağlıdır.Pranik Şifa’da 11 ana enerji merkezi vardır. Enerji anatomisinin kusursuz kullanımı, Pranik Şifacının rahatsızlığın sebebini daha belirgin şekilde tedavi etmesine olanak verir ve bu da daha hızlı ve daha uzun süren sonuçlar üretir. Pranik Şifa bu enerji merkezlerinin dengelenmesini hedefler ve bu oldukça ve sağlandıkça, beden tamamen iyileşecektir ve sağlıklı kalacaktır. Bir Pranik Şifacı dengesizlikleri, tükenmeleri ve tıkanmaları nasıl saptar?Pranik Şifacılar, enerji merkezlerini ve enerji bedeninin durumunu hissetmek için “tarama” adı verilen bir teknik kullanırlar. Tarama yoluyla şifacı enerji bedenini hızla teşhis edebilir.

Hastalığın sebeplerini ve şifaya ihtiyacı olan bölgeleri bulmanın hızlı bir yolunu sunduğu için bu adım çok önemlidir. Bazı durumlarda ağrı omuzda olabilir, ama sebep boğaz enerji

merkezinin düzgün çalışmaması olabilir. Tarama, bir “enerji MR” (Manyetik Titreşim Görüntüleme) kullanmak gibidir. Hassaslaştırma egzersizleri ile ellerdeki küçük çakralar veya enerji merkezleri enerji bedenine oldukça duyarlı hale gelir ve enerjiyi hissetme yeteneğini kolaylaştırır.

Fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce dengesizlikler bulunabileceğinden, tarama hastalıkları önlemede de yardımcı olabilir. Fiziksel bedende ortaya çıkmadan önce Pranik Şifa

uygulanabilir. Bu sağlığı muhafaza etmenin anahtarlarından biridir. Pranik Şifa hastalık ve sağlığı koruma dışındaki durumlar için kullanılır mı?Evet! Pranik Şifa tekniklerinin pratik kullanımı, fiziksel şifanın çok ötesine gider. Örneğin, bazı Pranik Şifacılar en yüksek getiri için yatırım yapmadan önce belirli bir kurumun bolluk enerjisini tararlar.

Diğerleri ilişkilerindeki gerilim veya olumsuz duyguları uzaklaştırmak için temizleme tekniğini uygularlar, böylece ilişkilerinin niteliğini geliştirirler. Birçoğu kendi hayatlarını, çocuklarının ve sevdiklerinin hayatlarını finansal, duygusal ve fiziksel olarak geliştirdiler. Bu, bir kişinin hayatının her yönünü iyileştirmede enerjinin bilimini kullanması için Büyük Üstad Choa Kok Sui tarafından geliştirilen bilimsel ve pragmatik yaklaşımı yansıtır.

UYARI: Pranik Enerji Şifa
tıbbın yerini almak niyetinde değildir; bunun yerine tıbbı tamamlamak niyetindedir.
Pranik Enerji Şifacılar Tıb Doktoru değildir ama Tıb Doktorları Pranik Enerji
Şifacısı olabilir. Bu web sayfasında yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı
olup, teşhis koymak, ilaç ve/veya tıbbi tedavi tavsiye etmek amacıyla
kesinlikle kullanılmamalıdır. Pranik Enerji Şifacılar, tavsiye edilmiş ilaçlara
ve/veya kişinin tıbbi tedavisine karışmazlar. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor
tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık
ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.

Wordpress Tema indir
BİZDEN HABERLER
HÜRRİYET KALALI İLE ŞAMANİK RÜYA ATÖYESİ
HÜRRİYET KALALI İLE ŞAMANİK RÜYA ATÖYESİ
30 Eylül / 01 Ekim 2017 CTESİ – PAZAR Saat: 09:00-18:00 (İki tam gün) ŞAMANIN RUHU (BİRLİKTE YARAT) Sizi kendinizin şamanı olmaya davet ediyorum. Şamanlar 40...
Hürriyet Kalalı ile bireysel seanslar
Hürriyet Kalalı ile bireysel seanslar
BİREYSEL SEANSLARIMIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ TARİHLERDEN BİRİNİ SEÇİP BİZİ ARAYINIZ. 0342 220 65 00 Tarih: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07...
YAŞAM ÇİÇEĞİ KOLYESİ
YAŞAM ÇİÇEĞİ KOLYESİ
Yaşam Çiçeğinin desenleri evrendeki her şeyi oluşturan kutsal oranların çıkış noktasıdır. Aslında çember değil küredir. Kutsal geometriyle bağdaştırılır. Semavi dinlerin hepsinde kullanılmıştır. Bu kutsal geometri,...
Yoga
Yoga
Yenilenen yoga derslerimiz başladı. Kayıt ve bilgi için lütfen arayınız. İletişim bilgilerimiz; Tel: 05300274200 Tel:03422206500
Astrolojik Danışmanlık
Astrolojik Danışmanlık
Astrolojik danışmanlık, kişinin doğum anına göre çıkartılan gök haritasının yorumlanması ve astrolojik sembollerin kişinin yaşamındaki etkilerini anlamlandırmaya yönelik bir çalışmadır. Doğum anında, gezegenlerin konumları ve...
Kişilik Analizi
Kişilik Analizi
KİŞİLİK VE YAŞAM ANALİZİ RAPORU Çakra- Aura Görüntüleme sisteminden yararlanılarak kişilik ve yaşam analizi raporu da elde edilir. Yaklaşık 22 sayfa uzunluğundaki rapor, çakra, aura...
Pranik Şifa
Pranik Şifa
Pranik Enerji Şifası  Günlük hayatlarında Pranik Şifa uygulamalarından faydalanmış dünya genelindeki milyonlarca kişiye sizde katılabilirsiniz. Pranik Enerji Şifası, bedeni iyileştirmek için prana veya ki kullanan...
INNER-SPEAK
INNER-SPEAK
INNER-SPEAK İç Benlikle Konuşma Inner-Speak, psikolog, şifacı ve eğitmen Jean Adrienne Miller tarafından ilahi ilham yoluyla geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Yöntem ulaştığımız seviyeye...
KRİSTAL TAŞ Terapisi
KRİSTAL TAŞ Terapisi
Kristal terapi, zihin ve bedende iyileşmeler kaydetmek için doğal taşların kullanılması ile uygulanır. Doğal taşlar sadece zihinsel ve bedensel şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal...
AİLE DİZİMİ
AİLE DİZİMİ
Başarılı ilişkiler kuramıyor musunuz? Her şeye sahipsiniz ama hala mutsuz musunuz? Evlilikleriniz boşanmayla mı sonuçlanıyor? Tüm çabalarınıza rağmen kurduğunuz işlerde başarılı değil misiniz? Çok para...